27-29/11/2024| SECC
Trang chủ / Hỗ trợ khách ngoại tỉnh

 

Thông tin triển lãm

 

Thời gian/ Time:

(Giờ mở cửa/ Opening hours: 9AM - 5PM)

Địa điểm/ Location:

Nhà B - Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) ,
Quận 7, TP. HCM, Việt Nam/

Hall B - Saigon Exhibition and Convention Center, Dist. 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Liên hệ/ Contact

Hotline: Ms. Nguyen Hai
Mobile: +84 913 546 822
Email: nguyenhai@vietfair.vn

Hình ảnh mới nhất

 

 

TOP